sobota 04 Lipiec 2020
Imieniny: Elżbiety, Jacka i Józefa
  • baner_górny_gops

Będzie pomoc żywnościowa

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
23 Listopad 2016

Informujemy, że od października 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu kontynuuje współpracę z CARITAS Brodnica w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Umowa o współpracy w tym zakresie zawarta została w dniu 12.10.2016r..

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z koniecznością partycypacji Gminy w kosztach dystrybucji (1,50 zł od osoby korzystającej z w/w pomocy m-cznie oraz koszty transportu z magazynów CARITAS) do pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2016 zakwalifikowanych zostało na razie 200 osób – głównie osoby samotne, małżeństwa emerytów i rencistów z jednym świadczeniem, rodziny znajdujące się w bardzo trudnych warunkach materialnych. Do czerwca przyszłego roku osoby i rodziny zakwalifikowane do pomocy będą otrzymywać cyklicznie artykuły spożywcze objęte programem (min. ryż, makaron, mleko, fasola, cukier, olej, herbatniki). W całym okresie 1 osoba otrzyma produkty o łącznej wadze 48,59 kg.

W celu umożliwienia skorzystania z tej formy wsparcia przez wszystkie osoby i rodziny zainteresowane i spełniające kryteria, Gmina Golub-Dobrzyń poczyniła już wstępne kroki do uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu Bank Żywności w Gudziądzu, który w ramach swojej działalności będzie realizował również pomoc żywnościową z Programu FEAD w naszej gminie w latach 2017-2020.

Wszelkie informacje dotyczące programu, aktualnych i przyszłych działań w tym obszarze w gminie można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 56 683 54 04. Ponadto informacje dotyczące Programu będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Osoby, które zostały zakwalifikowane już do Programu będą informowane osobiście o terminach i miejscu wydawania żywności.
 
 

Więcej o programie można się dowiedzieć na stronach:http://www.mpips.gov.pl


 

facebook
youtube
instagram