sobota 04 Lipiec 2020
Imieniny: Elżbiety, Jacka i Józefa
  • baner_górny_gops

Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
02 Wrzesień 2016

Od dnia 1 października 2016 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2016 poz. 169 ze zm.) - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy (2016/2017) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres świadczeniowy obejmuje miesiące od października 2016 r. do września 2017 r.

Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac Tysiąclecia 22a.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 wyżej powołanej ustawy:

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 31 października;

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 30 listopada.UWAGA!

Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej (z rozliczenia za rok 2014).

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.


 

facebook
youtube
instagram