piątek 07 Sierpień 2020
Imieniny: Doroty, Kajetana i Klaudii
  • baner_górny_gops

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI PROGRAMU 500 +

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
29 Marzec 2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI PROGRAMU 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można pobierać od dnia 21.03.2016r. w siedzibie ośrodka (pokój nr 5) w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30.
P
rzyjmowanie wniosków od 1 kwietnia 2016r.


 Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
można pobierać i składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego :

  1. w Platformie Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, utworzonej przez ministra właściwego do spraw rodziny na stronie http://empatia.mpips.gov.pl/ ;

  2. przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie http://pue.zus.pl/;

  3. przy pomocy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP https://hetman.epuap.gov.pl/

  4. osoby posiadające internetowe konta bankowe mogą składać wnioski za pośrednictwem swojego banku – o ile bank oferuje taka usługę. Informację o bankach , które współpracują w obsłudze 500+ zamieszczone są na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip ;Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, czyli do

dnia 30 czerwca 2016r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016r..
 
 

facebook
youtube
instagram