sobota 04 Lipiec 2020
Imieniny: Elżbiety, Jacka i Józefa
  • baner_górny_gops

Informacja o wyniku naboru

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
24 Marzec 2016

 
Informacja o wyniku naboru

NA STANOWISKA URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że na zamieszczone ogłoszenia NR 1.2016 z dnia 07.03.2016r. o naborze kandydatów do pracy na stanowisko referent (obsługa programu 500 +), swoje oferty złożyło 21 kandydatów.

Wymagania formalne spełniło 13 osób tj.:

Lp. Nazwisko i imię kandydata
1 Welc Iwona
2 Ornowska Ewa
3 Mierzejewska Grażyna
4 Witkowska Beata
5 Pietruszyńska Sylwia
6 Grześlak Malwina
7 Jamrowska Joanna
8 Sumińska Dorota
9 Młodziankiewicz-Buczek Barbara
10 Tabor Joanna
11 Lewandowska Katarzyna
12 Chądzyńska Aleksandra
13 Kuskowska Edyta

 

Z w/w kandydatów zostało wyłonionych 5-oro - wg kryterium doświadczenia zawodowego w administracji publicznej oraz wykształcenia kierunkowego tj.:

Lp. Nazwisko i imię kandydata
1 Ornowska Ewa
2 Pietruszyńska Sylwia
3 Grześlak Malwina
4 Sumińska Dorota
5 Młodziankiewicz-Buczek Barbara

Z zaproszenia do kolejnego etapu (rozmowa kwalifikacyjna w dniu 23.03.2016r.) zrezygnowała jedna z w/w osób. W związku z czym na rozmowę kwalifikacyjną w miejsce tej osoby została zaproszona Pani Welc Iwona posiadająca niezbędne wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci do pracy na w/w stanowisku zostały wybrane:

  1. Pietruszyńska Sylwia
  2. Welc Iwona.Uzasadnienie:
Kandydatki wykazały się najlepszą znajomością przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W ocenie Komisji rekrutacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności warunkujące prawidłowe wykonywanie zadań.


Golub-Dobrzyń, dn.24.03.2016r. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu
Daniela Kaleta
facebook
youtube
instagram