wtorek 11 Maj 2021
Imieniny: Igi, Filipa i Franciszka
  • baner_górny_gops

Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
24 Styczeń 2020

Po rocznym okresie realizacyjnym projektu nadszedł czas podsumowań. W 2019r 20 mieszkańców gminy brało udział w zajęciach i zadaniach projektowych mających na celu zwiększenie ich szans na powrót na otwarty rynek pracy. Kompleksowe działania projektowe polegające na nabyciu przez uczestników kompetencji społecznych ,  zawodowych  oraz nabycia doświadczenia zawodowego doprowadziło do pożądanych efektów. Z radością jako realizatorzy projektu powzięliśmy w pierwszych dniach stycznia informacje o perspektywie zatrudnienia  kilku uczestników projektu.
Do chwili obecnej podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy 5 uczestników projektu. Efektem realizacyjnym jest również podjęcie nauki przez jedną z uczestniczek w ramach studiów zaocznych na wydziale pielęgniarstwa. Podsumowując efekty realizacyjne zarówno realizatorzy jak i większość uczestników ocenia udział w projekcie jako korzystną szansę  na zmianę swojej sytuacji na rynku pracy i poprawę warunków życiowych. Większość uczestników w wyniku badania ankietowego potwierdziła tezę , że udział w projekcie nie był zmarnowanym czasem oraz przyniósł wiele korzyści w ich życiu osobistym. Z tego miejsca po raz kolejny realizatorzy serdecznie gratulują uczestnikom ich wytrwałości, zaangażowania i determinacji w poprawie swojej sytuacji życiowej. Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego projektu przede wszystkim władzom Gminy z  Wójtem Panem Markiem Ryłowiczem na czele, terapeutom, doradcom, trenerom ,psychologom i wielu innym wspaniałym osobom za pomoc i zaangażowanie.
Rok 2020 to kolejne wyzwanie projektowe i nowy nabór uczestników na kolejną edycję projektu. Mamy nadzieję na równie wspaniałe efekty realizacyjne.
facebook
youtube
instagram