wtorek 12 Listopad 2019
Imieniny: Konrada, Renaty i Witolda
  • baner_górny_gops

Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123

PRACOWNICY SOCJALNI
Anna Dębiec - 531 459 876

Anna Miętka - 570 818 607
Małgorzata Kamińska - 531 460 347
Jolanta Lazarowska - 531 625 187
Ewa Iwińska - 570 418 791

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 531 460 345


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 535 093 067


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 531 460 346

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
20 Sierpień 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej będą obowiązywać od 1 października 2015 roku wyższe kryteria.

Nowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł)

 

Podwyższone zostaną także niektóre świadczenia:

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł,
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie u pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł,
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1260 zł na 1335 zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł,
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

facebook
youtube
instagram