wtorek 11 Maj 2021
Imieniny: Igi, Filipa i Franciszka
  • baner_górny_gops

Nabór wniosków do Podprogramu 2019

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
      Informujemy, że rozpoczeliśmy przyjmowanie wniosków na pomoc żywnościową w Podprogramie 2019. Wnioski można pobrać w siedzibie GOPS u pracowników socjalnych.
Przypominamy, że z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200%  kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej (osoby samotne - 1401 zł, osoby w rodzinie - 1056 zł na osobę) oraz dotknięte są jedną z okoliczności określonej w artykule 7 wyżej wymienionej ustawy (np. bezrobocie, niepełnosprawność, rodzina niepełna lub wielodzietna itd.).    
facebook
youtube
instagram