wtorek 11 Maj 2021
Imieniny: Igi, Filipa i Franciszka
  • baner_górny_gops

PRACA

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
O G Ł O S Z E N I E
 o naborze specjalisty w zakresie logopedii do świadczenia specjalistycznych
   opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

                                                                                                                              

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje specjalistów w w/w dziedzinach do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka w wieku 7 lat(autyzm)  - w ramach umowy-zlecenia.

       1. Ogólny zakres obowiązków:
           
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w w/w zakresach - w miejscu zamieszkania dziecka w wymiarze 20 godzin m-cznie.
       2. Poziom wykształcenia:
          
Wyższe lub średnie.
3. Uprawnienia:
   
osoba posiadająca uprawnienia, wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wymienionych w §  3     pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) tj.: szpital  psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla    osób z zaburzeniami psychicznymi, placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzemiami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy, zakład rehabilitacji lub inna jednostka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub osoba, która zdobywa lub podnosi wymagane kwalifikacje    zawodowe określone w ust. 1 w/w rozporządzenia i posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej i ma zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 
       Uprawnienia dodatkowe: udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
       4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
Oferty (CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz ofertę cenową za 1 godzinę świadczenia usług) należy składać do dnia 31.10.2019 roku
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A (tel. 56 683 54 04 lub 531 540 123).    
       Golub-Dobrzyń, dn. 25.10.2019r.
                                                                                                                                                                                                                                 Kierownika GOPS
                                                                                                                                                                                                                               w Golubiu-Dobrzyniu
                                                                                                                                                                                                                                     Daniela Kaleta 
 
facebook
youtube
instagram